🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Technologický sektor zažíva jednu z najhorších prvých polovíc v povojnovej histórii na akciovom trhu a Európa tiež čelí dôsledkom vojny na Ukrajine.

Tabuľka pozostáva z dát z roku 2021, ktoré sú predstavené v prvom rade s pár zmenami. Predtým bol vo vedení nemecký softwarový gigant SAP, ktorého teraz predbehla Medtronic, technologická spoločnosť zameriavajúca sa na zdravotnú starostlivosť. Odpovedajúco si švajčiarsko-švédska spoločnosť ABB zlepšila svoju pozíciu a dostala sa na 4. miesto, vyhýbajúc sa hlbokému poklesu trhovej kapitalizácie.

„Keď sa v tabuľke porovnajú rozdiely  za prvú polovicu roku, zdá sa, že typickí poskytovatelia softwarových alebo online platforiem boli zasiahnutí poklesom trhu viac ako technologické spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na ‚materiálový‘ priemysel ako zdravotná starostlivosť alebo stroje,“ poznamenal Tomas Kolomaznik, hlavný analytik BCM Begin Capital Markets, spoločnosti, ktorá prvýkrát uviedla tento rebríček v januári a predložila svoju štúdiuo európskych technologických lídroch.

Snímek obrazovky 2022-07-27 v 15.41.58

„Zatiaľ čo roky 2020 a 2021 priali technologickému sektoru, od začiatku tohto roku sa veci vyvíjajú opačným smerom. Do istej miery sa to dá dať za vinu ustupujúcej pandémii koronavírusu, ale aj bezprostrednému začiatku globálnej ekonomickej recesie kvôli rekordnej inflácii a v neposlednom rade súčasnej vojne na Ukrajine,“ dodal Tomas Kolomaznik.

Rebríček top desiatich technologických hráčov v Európe je založený na trhovej kapitalizácii, ale existujú aj iné faktory, ktoré by mohli byť v tabuľke spomenuté, napríklad pozícia spoločnosti v jej trhovom segmente a vývoj štvrťročných finančných výkazov.

Vrátiť sa

Obsah tohto materiálu predstavuje marketingovú komunikáciu a nemal by sa považovať za akýkoľvek druh investičného poradenstva a / alebo investičného prieskumu a / alebo podnet na akékoľvek transakcie. Tento materiál bol pripravený iba na informačné / vzdelávacie účely a neznamená povinnosť vykonať investičné transakcie ani nezaručuje ani nepredpovedá budúci výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a jej príslušné osoby vrátane pridružených spoločností, agentov, managerov alebo zamestnancov nezaručujú presnosť, platnosť, včasnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií / údajov poskytnutých tretími stranami a nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek straty vyplývajúce z akýchkoľvek investícií uskutočnených na základe uvedených informácií / údajov. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. U 87.06% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká.


BCM Begin Capital Markets Cy Ltd. v súčasnosti neprijíma registrácie od slovinských štátnych príslušníkov alebo rezidentov.