đŸȘ Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

KözlemĂ©ny a BCM Begin Capital Markets CY Ltd (BCM) ĂŒgyfelei rĂ©szĂ©re Több informĂĄciĂł

MIÉRT FONTOS, HOGY GONDOSAN VÁLASSZUK KI A KERESKEDÉSI PLATFORMOT?

MiutĂĄn Ășgy dönt, hogy kihasznĂĄlja az online felĂŒleten keresztĂŒl törtĂ©nƑ kereskedĂ©s elƑnyeit, szĂŒksĂ©ge lesz egy olyan kereskedĂ©si platformra, amely lehetƑvĂ© teszi a kereskedelmi eszközök vĂ©telĂ©re vagy eladĂĄsĂĄra vonatkozĂł kereskedelmi megbĂ­zĂĄsok megvalĂłsĂ­tĂĄsĂĄt, adatelemzĂ©st biztosĂ­t, Ă©s ellenƑrzi a nyitott pozĂ­ciĂłkat.

FolytatĂĄs

CFD TƐKEÁTTÉTELES KERESKEDÉS

A tƑkeĂĄttĂ©teles kereskedĂ©s nagyon nĂ©pszerƱ a CFD-kkel valĂł kereskedĂ©s sorĂĄn, mivel lehetƑvĂ© teszi a kereskedĂ©si volumen megsokszorozĂĄsĂĄt. A tƑkeĂĄttĂ©tel hasznĂĄlata esetĂ©n Ön a sajĂĄt tƑkĂ©jĂ©vel, valamint a brĂłkertƑl kölcsönvett tƑkĂ©vel kereskedik. Fontos szem elƑtt tartani, hogy a tƑkeĂĄttĂ©teles kereskedĂ©s mind a nyeresĂ©get, mind a vesztesĂ©get megsokszorozza. MĂ©g ha a tƑkepiacok stabilnak is tƱnnek, a tƑkeĂĄttĂ©teles kereskedĂ©s nagyon gyorsan nagy nyeresĂ©get vagy jelentƑs vesztesĂ©get okozhat.

FolytatĂĄs

CFD ESZKÖZÖK

Fizikai Ă©rtĂ©kpapĂ­rok, CFD-k, ETF-ek vagy alapok? ProblĂ©mĂĄi vannak a kifejezĂ©sek megĂ©rtĂ©sĂ©vel? A CFD-kereskedĂ©s fogalma meglehetƑsen jĂłl ismert a kereskedƑk körĂ©ben, Ă©s ebben a cikkben többet megtudhat rĂłla.

FolytatĂĄs

ALAPFELTÉTELEK: KERESKEDELMI ESZKÖZÖK

BĂĄrmilyen ĂŒzleti szĂĄmla megnyitĂĄsa elƑtt az elsƑ lĂ©pĂ©s a sikeres kereskedĂ©s Ă©rdekĂ©ben az alapfogalmak megismerĂ©se. A legelejĂ©n elmagyarĂĄzzuk Ă©s felosztjuk az olyan professzionĂĄlis kereskedĂ©si eszközöket, mint a rĂ©szvĂ©nyek, ĂĄrucikkek, indexek Ă©s devizapĂĄrok. Ezeket a kifejezĂ©seket az Ă©rdeklƑdĂ©si körtƑl fĂŒggetlenĂŒl meg kell ismerni, legyen szĂł Ă©rtĂ©kpapĂ­r-kereskedĂ©srƑl vagy  a szerzƑdĂ©srƑl a kĂŒlönbsĂ©gre  (CFD). Ez a cikk tovĂĄbbi informĂĄciĂłkat tĂĄr fel az egyes eszközökrƑl, valamint azok elƑnyeirƑl.

FolytatĂĄs

KockĂĄzati figyelmeztetĂ©s: A CFD-k összetett eszközök, Ă©s a tƑkeĂĄttĂ©tel miatt nagy a pĂ©nzvesztĂ©s kockĂĄzata. 92.38% befektetƑi szĂĄmlĂĄk egy rĂ©sze pĂ©nzt veszĂ­t, amikor CFD-vel kereskedik ezzel a szolgĂĄltatĂłval. Meg kell fontolnia, hogy megĂ©rti-e a CFD mƱködĂ©sĂ©t, Ă©s megengedheti-e magĂĄnak, hogy vĂĄllalja a pĂ©nz elvesztĂ©sĂ©nek nagy kockĂĄzatĂĄt. KĂ©rjĂŒk, olvassa el a KockĂĄzatismertetĂ©s.


A BCM Begin Capital Markets Cy Ltd. jelenleg nem fogad el szlovén ållampolgårok vagy lakosok regisztråciójåt.