🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Před otevřením obchodního účtu je nutné seznámení se základními termíny. V úvodu si proto vysvětlíme a rozdělíme obchodní nástroje, mezi které patří akcie, komodity, indexy a měnové páry. Tyto pojmy je důležité znát bez ohledu na to, zda chcete obchodovat reálné cenné papíry nebo CFD (Contracts for diference - rozdílové smlouvy). Na následujících řádcích se dozvíte více o jednotlivých nástrojích a o jejich výhodách.

 

Akcie

Mezi nejznámější akcie patří akcie velkých společností jako je například výrobce elektromobilů Tesla, mateřská společnost Googlu - Alphabet, poskytovatel streamovacích služeb Netflix nebo online prodejce Alibaba. Vývoj hodnoty akcií je do velké míry ovlivněn hospodářskými výsledky společnosti stejně tak jako vývojem segmentu trhu, ve kterém společnost obchoduje. I politická situace a vývoj globální ekonomiky hraje důležitou roli. V případě, že se výše zmíněné faktory vyvíjejí pozitivně, obvykle rostou i akcie dané společnosti. Negativní vývoj však může znamenat dočasný pokles hodnoty akcií této společnosti.

 

Fyzické akcie

Cenné papíry představují část základního kapitálu společnosti, která tyto akcie vydala. Nákupem akcie společnosti se stáváte akcionářem a můžete se podílet na rozdělování zisku společnosti do dividend. Současně nákupem akcií získáváte hlasovací práva, jejichž váha závisí na množství akcií, které vlastníte. Když hodnota akcií roste, společnost profituje. Pokud však hodnota akcií klesá, dostáváte se do ztráty. V případě, že by firma zbankrotovala, máte právo na likvidační zůstatek.

 

CFD akcie

Rozdílové smlouvy (CFD) umožňují obchodování s akciemi společnosti bez nutnosti vlastnit podkladové aktivum. Obchodovat je možné akcie, komodity, indexy i forex. Nemusíte kupovat podkladové aktivum, ale můžete spekulovat o nákupní a prodejní ceně. Držitel CFD akcií má odlišná práva než akcionář, který je vlastníkem fyzických akcií. Majitel akcií může spekulovat o růstu i poklesu ceny daného aktiva. Zároveň je možné využívat finanční páku, která umožňuje obchodování s větším objemem kapitálu.

 

Forex

Pojmem Forex označujeme devizový trh, na kterém se obchodují měnové páry. Měny v měnovém páru jsou dvě a dělí se na základní a denominační. Forex je trh s nejvyšší likviditou na světě, kdy likvidita je vlastnost aktiva, díky které je možné dané aktivum rychle koupit a prodat za stabilní a transparentní ceny. Mezi nejčastěji obchodované měnové páry na světě patří EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF nebo AUD/USD. Jde o páry, kterým se říká majors. Forex je otevřen 24 hodin po dobu 5 dnů v týdnu. Tento trh je decentralizovaný, což v praxi znamená, že obchody probíhají online.

 

Indexy

Při investování do indexů investujete do hodnoty společností, které se ve vybraném indexu nacházejí. Investováním do CFD indexů investoři a obchodníci diverzifikují svá portfolia. Rozlišujeme tzv. výběrové indexy, které představují vybraný vzorek akcií obchodovaných na konkrétním trhu nebo souhrnné indexy, které zahrnují všechny akcie obchodované na konkrétním trhu. Indexy slouží také pro porovnávání výkonnosti, tzv. benchmark index, což znamená, že znázorňují vývoj velkého počtu akcií v jedné burzovní hodnotě.

Kromě toho existují další indexy:

Cenově vážené indexy

Celková hodnota indexu se vyvíjí na základě akcií, které jsou součástí indexu. Čím vyšší je hodnota akcií dané společnosti, tím větší má vliv na celkovou hodnotu daného indexu. Objem obchodovaných akcií v tomto případě není podstatný. Příkladem takového indexu je Dow Jones Industrial Average a Nikkei 225.

Indexy vážené podle tržní kapitalizace

Na rozdíl od první zmíněné možnosti je hodnota tohoto indexu ovlivněna také množstvím akcií v oběhu. To v praxi znamená, že akcie firem obchodovaných ve velkých objemech mají mnohem výraznější vliv na cenu daného indexu než obchodované firmy. Příkladem takového indexu je DAX, S & P 500 a NASDAQ Composite.

 

Komodity

Komoditní trh sice patří k poměrně malým trhům, ale všeobecně je považovaný za bezpečný přístav v obdobích hospodářských výkyvů. Investoři k nim často obrací zájem, když cena jiných finančních instrumentů na kapitálových trzích klesá. Obecně můžeme říci, že kromě energetických komodit a vzácných kovů, kterých kvůli neustálé těžbě ubývá, představují komodity zajímavou možnosti pro diverzifikaci obchodního portfolia s potenciálem mnohem výraznějšího růstu hodnoty.

 

Obecně můžeme komodity rozdělit na:

- vzácné kovy, např. zlato, stříbro, palladium a další

- základní kovy, např. olovo, měď, hliník a další

- energetické komodity, např. ropa a zemní plyn a další

- obiloviny, např. kukuřice, pšenice, ječmen a další

- další, např. kakao, cukr a další

 

Vrátit se

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 87.06% účtů retailových investorů přicházejí o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz. Přečtěte si prosím Zveřejnění rizika.


BCM Begin Capital Markets Cy Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.