🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

České firmy začaly přicházet na chuť úvěrům v eurech namísto korun už dříve. Jenže od propuknutí pandemie koronaviru se jejich apetit na eurové půjčky začal zvyšovat a dramaticky narostl v posledních dvanácti měsících. Úrokový diferenciál mezi korunovými a eurovými úrokovými sazbami je největší za poslední dvě dekády, a to v neprospěch české měny.

Zatímco průměrná úroková sazba u nových úvěrů pro nefinanční podniky činila letos v březnu (novější data zatím nejsou k dispozici) v České republice 6,15 procenta, v eurozóně to bylo jen 1,49 procenta. Vyplývá to z údajů České národní banky a Evropské centrální banky.

Není divu. Základní úroková sazba ČNB (dvoutýdenní reposazba) totiž aktuálně dosahuje úrovně 5,75 procenta, zatímco obdobná sazba v případě ECB je na nule. Depozitní sazba se dokonce nachází půl procentního bodu pod nulou. Od těchto sazeb se odvíjí jednak sazby na mezibankovním trhu (PRIBOR a EURIBOR) a dále sazby klientských produktů, ať už spořicích nebo úvěrových. Také zde panuje propastný rozdíl. Sazba PRIBOR se pohybuje v intervalu od 5 do 5,74 procenta (jednodenní až roční sazba), EURIBOR osciluje v rozmezí -0,573 až 0,364 procenta.

Výsledkem úrokové propasti je historicky nejvyšší podíl eurových úvěrů na financování tuzemských podniků. Ten ke konci prvního letošního čtvrtletí dosáhl téměř 37 procent na celkovém objemu nově sjednaných půjček.

Je však pravděpodobné, že nejlepší období pro získání eurového úvěru z pohledu českých firem se blíží ke svému konci. A to ze dvou důvodů. Prvním je očekáváná obměna bankovní rady České národní banky k 30.6. letošního roku a s tím související brzdění či úplného zastavení dalšího zvyšování základních úrokových sazeb. Druhým je pak avizované zvyšování základních sazeb také Evropskou centrální bankou. Její prezidentka Christine Lagardeová před pár dny potvrdila, že ECB je připravena první krok k vyšším sazbám podniknout již v červenci.

Přesto se dá očekávat, že půjčování si v eurech bude ještě řadu měsíců výhodnější než v korunách. Evropská centrální banka totiž nejspíše nebude sazby zvyšovat tak rychlým tempem, jako to v uplynulém roce činila Česká národní banka, úrokový diferenciál tak zřejmě nějakou dobu zůstane vychýlen v neprospěch koruny.

Nelze však ani opomenout diferenciál inflační, který bude tlačit na oslabení nominálního kurzu koruny vůči euru, což do jisté míry zvyšuje kurzové riziko pro české firmy. Pokud totiž koruna skutečně oslabí, znamená to z pohledu korunového rezidenta dodatečný náklad na eurovou půjčku. Současně je ale třeba mít na paměti, že Česká národní banka je vyzbrojena slušným objemem devizových rezerv, a tak je málo pravděpodobné, že nechá korunu oslabovat nad 25 korun za euro. Svou připravenost ve prospěch české měny zasáhnout ostatně ČNB dala najevo před třemi týdny, kdy koruna reagovala oslabením na jmenování nového guvernéra české centrální banky.

 

Tomáš Kolomazník, finační analytik společnosti BCM

Vrátit se

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 87.06% účtů retailových investorů přicházejí o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz. Přečtěte si prosím Zveřejnění rizika.


BCM Begin Capital Markets Cy Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.