🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Oznámení klientům BCM Begin Capital Markets CY Ltd (BCM) Více informací

BCM Begin Capital Markets CY Ltd. podléhá regulaci a dohledu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (CySEC) a je držitelem licence pro kypercké investiční společnosti (CIF) č. 274/15. Kyperská komise pro cenné papíry a burzu je dohledový a regulační orgán pro společnosti poskytující investiční služby na Kypru a je členem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).  BCM Begin Capital Markets CY Ltd. se řídí všemi platnými nařízeními EU i jednotlivých zemí, včetně směrnice o trzích finančních nástrojů MiFID II a kyperského zákona o investičních službách a činnosti na regulovaných trzích z roku 2017 (zákon č. 87(I)/2017).

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2016 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2017 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2018 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2019 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2020 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2021 naleznete zde.

Zprávu o zveřejnění rizik za rok 2022 naleznete zde.

You can find the Company’s Conflict of Interest Disclosures here

Vázaní zástupci společnosti jsou Ox Czechia s.r.o..

Oprávnění CySEC pro vázané zástupce naleznete zde.

BCM Begin Capital Markets CY Ltd tímto informuje, že její spolupráce s jejím vázaným agentem ProfitLevel d.o.o ve Slovinsku byla ukončena dnem 11. listopadu 2022.

Společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd tímto informuje, že spolupráce s vázaným zástupcem Greek Tied Agent MON. IKE byla ukončena ke dni 07. března 2023.

Společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd tímto informuje, že spolupráce s vázaným zástupcem Golden Line Management Kft byla ukončena ke dni 16. března 2023.

Společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd tímto informuje, že spolupráce s vázaným zástupcem Trade Online d.o.o. byla ukončena ke dni 17. března 2023

BCM Begin Capital Markets CY Ltd tímto informuje, že její spolupráce s jejím vázaným agentem Solum VLC Marketing Company S.L. ve Španělsku byla ukončena dnem 25. května 2023.

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 92.38% účtů retailových investorů přicházejí o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz. Přečtěte si prosím Zveřejnění rizika.


BCM Begin Capital Markets Cy Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.