🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Obchodování za užití pákového efektu je velmi populární při obchodování s CFD, protože umožňuje znásobení obchodovaného objemu. Při použití páky obchodujete s vlastním kapitálem i kapitálem zapůjčeným od brokera. Je třeba mít na paměti, že obchodování s pákovým efektem násobí zisk i ztrátu. I když se kapitálové trhy mohou zdát klidné, obchodování s pákou může velmi rychle způsobit výrazné zisky i značné ztráty.

 

Maximální poměr páky

Podle aktuálně platné regulace v členských státech Evropské unie může broker retailovým investorům nabídnout maximální poměr páky 30:1, kdy poměr jednotlivých nástrojů může být odlišný. Broker musí podstoupit kroky k zabránění negativního zůstatku na Vašem účtu. Cílem ESMA je chránit veřejný zájem tím, že přispívá ke stabilitě a efektivitě finančního systému. Mimo Evropu mohou brokeři často nabízet poměr páky až 100:1, kdy ani poměr 5000:1 nebyl v minulosti výjimkou.

 

Příklad

 

Pokud si klient koupí 1 lot měnového páru EUR/USD bez páky, zaplatí 10 000 x směnný kurz, například 100 000 x 1,1 = 11 000 USD. Použitím páky 1:10 by platil 100 000 x směnný kurz/pákový efekt pro 1 lot, například: 10 000 x 1,1/20 = 550 USD.

 

Hedging (zabezpečení)

 

V souvislosti s využíváním páky se často používá termín hedging (zabezpečení). Hedging slouží k minimalizaci a odstranění rizika obchodních pozic prostřednictvím operací s deriváty. Hedging slouží jako zabezpečení proti riziku nepříznivého pohybu ceny (kurzu) aktiva.

Hedging může odstranit rizika pohybu cen ve Váš neprospěch. Existuje mnoho forem hedgingu. Investoři často volí strategii otevření opačné obchodní pozice než té, která je aktuálně na trhu.

 

Příklad

 

Klient má otevřenou krátkou pozici na ropu. Po nějakém čase dojde k nečekané politické nebo ekonomické situaci, která sníží produkci a dodávky ropy, což může vést k výraznému růstu ceny. Když obchodník otevře opačnou obchodní pozici (dlouhou pozici) a cena ropy opravdu vzroste, na původní pozici dojde ke ztrátě, ale na opačné dosáhne zisku.

 

 

 

 

 

Vrátit se

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 87.06% účtů retailových investorů přicházejí o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz. Přečtěte si prosím Zveřejnění rizika.


BCM Begin Capital Markets Cy Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.