🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

INVESTIČNÍ SLUŽBY

 1. Přijímání a předávání pokynů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji

 2. Provádění pokynů jménem klientů

 3. Obhospodařování portfolia

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 1. Úschova a správa finančních nástrojů na účet klienta, včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa peněžních prostředků/zajištění

 2. Devizové služby související s poskytováním investičních služeb

 3. Poskytování úvěrů nebo půjček investorovi za účelem provedení obchodu s jedním nebo více finančními nástroji, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu

 4. Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení vztahujících se k obchodům s finančními nástroji

FINANČNÍ NÁSTROJE

 1. Převoditelné cenné papíry

 2. Nástroje peněžního trhu

 3. Podílové jednotky subjektů kolektivního investování

 4. Opce, futures, swapy a dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti

 5. Opce, futures, swapy a dohody o budoucích úrokových sazbách a jekékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo ukončení z jiného důvodu).

 6. Opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF

 7. Opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak v bodě 6 části III a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhraděDerivative instruments for the transfer of credit risk

 8. Derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika

 9. Finanční rozdílové smlouvy

 10. Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úvěrových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených v této části, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 91.84% účtů retailových investorů přicházejí o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz. Přečtěte si prosím Zveřejnění rizika.


BCM Begin Capital Markets Cy Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.