🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Oznámení klientům BCM Begin Capital Markets CY Ltd (BCM) Více informací

Fyzické cenné papíry, CFD, ETF nebo fondy? I Vy máte problém porozumět jednotlivým termínům? Pojem CFD obchodování je mezi obchodníky již poměrně dobře známý a na následujících řádcích se o něm dozvíte více.

 

Co znamená zkratka CFD?

 

Zkratka CFD vychází ze slov Contract for difference (rozdílová smlouva). Jde o smlouvu mezi dvěma subjekty typicky označovanými jako prodávající a kupující. Kupující se zavazuje uhradit rozdíl v hodnotě kontraktu po celou dobu. Pokud je hodnota kontraktu v době prodeje nižší než nákupní cena, kupující platí prodávajícímu. Pokud je však prodejní cena vyšší než nákupní cena, v tom případě prodávající platí kupujícímu. Tento způsob obchodování se v posledních letech rozšířil u retailových investorů, kterým umožňuje obchodovat bez nutnosti vlastnit jakékoli cenné papíry. Obchodovanými komoditami jsou finanční nástroje, např. akcie, futures kontrakty nebo burzovně obchodovatelné fondy (ETF).

 

 

Výhodou je obchodování na růst i pokles

 

CFD (Contract for Difference) na indexy umožňuje investorovi nejen nakupovat, ale také spekulovat na pokles ceny daného podkladového aktiva.

 

DLOUHÁ POZICE (LONG POSITION) - dlouhou pozici otevíráte, když předpokládáte, že cena aktiva poroste. Dlouhou pozicí tak otevíráte obchod, kterým spekulujete na růst ceny finančního nástroje.

 

KRÁTKÁ POZICE (SHORT POSITION)  - krátkou pozici otevíráte, když předpokládáte, že cena aktiva klesne. Krátkou pozicí tak otevřete obchod, kterým spekulujete na pokles ceny finančního nástroje.

 

Pro CFD obchodování je typické použití pákového efektu.

 

Nevýhody CFD obchodování

 

Všechny způsoby investování s sebou nesou určitá rizika. Záleží na to, jestli jste ochotni tato rizika přijmout. Před otevřením obchodního účtu je vždy nutné správně si vybrat brokera, nastavit si investiční cíle, otestovat své vědomosti a zkušenosti. Je třeba si uvědomit, že v případě špatné investice můžete přijít o veškerý investovaný kapitál. Nikdy neinvestujete peníze, které máte určené jako finanční rezervu na čas nejistoty. Vždy byste měli obchodovat jen s kapitálem určeným k investování. V takovém případě pro Vás možná ztráta nebude likvidační.

 

 

Vrátit se

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci a neměl by být považován za jakýkoli typ investičního poradenství a / nebo investiční průzkum a / nebo nabádání k jakýmkoli transakcím. Tento materiál byl připraven pouze pro informační / vzdělávací účely a neznamená povinnost provádět investiční transakce ani nezaručuje ani nepředpovídá budoucí výkon. BCM Begin Capital Markets Cy Ltd a její příslušné osoby včetně přidružených společností, agentů, ředitelů nebo zaměstnanců nezaručují přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací / údajů poskytnutých třetími stranami a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu vyplývající z jakékoli investice na základě uvedených informací / údajů. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Varování před rizikem: CFD jsou složité nástroje a přicházejí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 92.38% účtů retailových investorů přicházejí o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz. Přečtěte si prosím Zveřejnění rizika.


BCM Begin Capital Markets Cy Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.